Πως λειτουργεί: Για τους συνεργάτες

Το thessinergio.gr είναι η πρώτη online πλατφόρμα δικτύωσης ιδιοκτητών συνεργείων σε όλη την Ελλάδα. Εμείς στο thessinergio.gr, επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους συνεργάτες μας.
Για την εγγραφή ενός νέου συνεργάτη στο δίκτυο του thessinergio.gr υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Ας τις δούμε:

1) Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και ο ιδιοκτήτης να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2) Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις αναφορικά με την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου.
3) Θα πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν με άνεση τα μέλη του thessinergio.gr.
4) Μια επιπλέον βασική προϋπόθεση είναι η διάθεση του ιδιοκτήτη και του προσωπικού της επιχείρησης, για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η διάθεση για προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
5) Δυνατότητα και επιθυμία της επιχείρησης για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες με ποικίλη θεματολογία.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δεδομένων της εποχής που διανύουμε, με τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, η κάθε περίπτωση συνεργασίας εξετάζεται διαφορετικά. Με την συμμετοχή στο δίκτυο συνεργατών του thessinergio.gr, ο ιδιοκτήτης συνεργείο “απολαμβάνει” μια σειρά από οφέλη και γίνεται μέλος της μεγαλύτερης ομάδας συνεργείων σε όλη την Ελλάδα.

Την διαδικασία εγγραφής – μετά την αξιολόγηση – ολοκληρώνει η συμπλήρωση της «φόρμας εγγραφής», από την οποία αντλούμε ορισμένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό προφίλ του εκάστοτε συνεργάτη, καθώς και η καταβολή του ανάλογου χρηματικού αντιτίμου, το οποίο καταβάλλεται ανά έξι μήνες.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και απομακρυσμένα (με αποστολή φωτογραφιών και συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ηλεκτρονικά), στέλνετε από εμάς το ειδικό αυτοκόλλητο συνεργάτη, το οποίο καλό είναι να τοποθετείται σε εμφανές μέρος εντός του συνεργείου, καθώς και οι οδηγίες την εγγραφή μελών από τον συνεργάτη μας.
Η καταχώρηση του προφίλ στην ιστοσελίδα thessinergio.gr παίρνει από τρεις έως και πέντε εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που καταβάλλεται η εξάμηνη χρηματική συνδρομή.

Είμαστε κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε!

*Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

χρόνια και ουσιαστική εμπειρία
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
επιλεγμένοι συνεργάτες
άμεσο αποτέλεσμα